Autoriõigus ja õiguslikud aspektid

Veebileht ja kogu selle sisu (eelkõige teenuste kirjeldus), kaasa arvatud andmebaas, kõik tekstid ja pildid on kaitstud autoriõigusega, mille kasutamist reguleerib autoriõiguse seadus. Autoriõigused kuuluvad Liikva Tallile

Eelnimetatud veebilehe kopeerimine või selle osade, eelkõige tekstide, tekstiosade, pildimaterjali või graafilise kujunduse ülevõtmine ja/või kasutamine tuleb eelnevalt kirjalikult kooskõlastada Liikva Talliga.